Healtius

Hizmet Veren Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Beyan Formu

Doktora Görün Sağlık Danışmanlık Bilişim Hizmetleri Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından Şirket ile aralarında Hizmet Veren Sözleşmesini kabul eden hekimlere ait kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinde hükmolunan genel ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları çerçevesinde toplanarak basılı ve/veya ıslak imzalı şekilde veya elektronik ortamda kaydedilerek işlenmektedir.

Şirket hizmet verenler ait; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, eğitim bilgileri, mesleki deneyime ilişkin bilgiler, işlem güvenliği bilgileri, görüntü ve ses kaydı bilgileri ile görsel ve işitsel kayıtlar bilgileri, uygulamaya kendisinin aktardığı veriler ile sınırlı olmak kaydıyla kişisel veriler şirket tarafından,

 • Üye olarak kabul ettiğiniz hizmet veren sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan hizmetlere ilişkin analizlerin yapılması, uygulamayı geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,
 • Healtius platformu ve sair kanallardan tarafımıza ilettiğiniz verilerin ilgili kullanıcılara iletilmesi,
 • Sağlık kurumundan aldığınız hizmete ilişkin belirlenmiş olan ücretin tahsil edilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması
 • Kişisel Bilgi Güvenliğinizin Sağlanması amacı.

İşlenen kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda hizmet veren hekim ile yapmış olduğu sözleşme gereği hizmet alan ilgili kullanıcılarla, hukuken yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, şirket tarafından gerekli önlem sağlamayı taahhüt etmiş ve veri işleyen olarak tayin edilmiş olan üçüncü kişilerle Kanun’un 8. Maddesinde yer alan yurtiçi veri aktarımı koşulları çerçevesinde yurt içine; aşağıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için:

 • Uygulama faaliyetleri ile depolama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla depolama (bulut) sistemleri,
 • Ödeme faaliyetlerinin uluslararası standartlarda güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Dijital Cüzdan (Masterpass vb.) uygulamaları,
 • Görüntülü iletişim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için uçtan uca şifreleme sistemi kullanan üçüncü parti uygulamaları

İle Kanun’un 9. Maddesinde yer alan yurt dışı veri aktarımı koşulları çerçevesinde yurt dışına veri aktarımı yapılmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla sınırlı kalmak üzere kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenebileceğini, saklanabileceğini ve aktarılabileceğini, yine www.healtius.com adresli internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Hizmet Veren Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni”ni okuyarak anladığımı, uygulamanın girişinde yer alan butonlara tıklayarak metinlerde yer alan hususların Şirket tarafından yerine getirilmesine muvafakat ettiğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda açıklanmış olduğu şekli ile ve aydınlatma metninde okuduğum koşullara istinaden şirkete bildirmiş olduğum kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam ve özgür irademle ONAY VERMEKTEYİM.